English Hrvatski Italian
We deliver worldwide !
tel: +385 (0)21/544-412 | E-mail

 
MARIS STELLA Kitovi jedrenjaka
Navičela, istina ili mit
Povratak u galeriju

Navičela, istina ili mit

Cijena s porezom
Za kupce u EU
Novi projekt
Retro projekt
0.00 Kn
0.00 Kn
0.00 €
0.00 €
0.00 US$
0.00 US$
Cijena bez poreza
Za kupce izvan EU
Novi projekt
Retro projekt
0.00 Kn
0.00 Kn
0.00 €
0.00 €
0.00 US$
0.00 US$
 
 

Fotogalerija

 

Navicula


Prikupljajući muzejsku građu, iz Dubrovačkih muzeja i muzeja Toledo u Španjolskoj, zapazio sam detalj koji me ostavio bez daha. Usporedio sam artefakte i zapise u manuskriptima, uredno preklopio nacrte i odahnuo. Ovaj put, siguran sam da je tajna velike Srebrene navikule u obliku karake iz dominikanskog samostana u Dubrovniku napokon rasvijetljena.
Navicula
Pročitaje više o ovom nesvakidašnjem otkriću:
Navičela, istina ili mit

Prvi osvrt, 2.1.2024..
Dio prvi.
Zoran Pavlović, MarisStella Ltd
Navicula

 
 
Credit and Debit Cards:
 
 

 

 

 


 
PayPal Account:
PayPal Account:
marisstellamarisstella@gmail.com