English Hrvatski Italian
We deliver worldwide !
tel: +385 (0)21/544-412 | E-mail

 
MARIS STELLA Kitovi jedrenjaka
HMS Speedy predložak vezenih jedara za izradu
Povratak u galeriju

HMS Speedy predložak vezenih jedara za izradu

Cijena s porezom
Za kupce u EU
Novi projekt
Retro projekt
398.05 Kn
0.00 Kn
52.83 €
0.00 €
0.00 US$
0.00 US$
Cijena bez poreza
Za kupce izvan EU
Novi projekt
Retro projekt
318.44 Kn
0.00 Kn
42.26 €
0.00 €
0.00 US$
0.00 US$
 
 

Fotogalerija

 

Predlošci su vezeni na tkanini. Maketar ih treba izrezati sa tkanine i načiniti porube i pojačanja zalijepivši ih posebnim ljepilom za tkaninu. Ljepilo je lako dobavljivo. Treba držati na umu da prednje i stražnje strane jedara nisu jednake. Jedra treba završiti ušivanjem rubnog konopca i kratica.

Kako bi izradu jedara učinili lakšom, u kompletu je uputa uz jedan uzorak skoro završenog jedra.

Speedy komplet sadrži dvadeset i sedam jedara vezenih na tkanini.


Marisstella proizvodne linije, programi i tečajevi

U ovom trenutku MarisStella u svojoj ponudi ima tri linije koje proizvodi. To su MarisStella Model Ship Kits , OldSeller i I Start Early proizvodne linije o kojima odmah možete doznati nešto više i otkriti njihov sadržaj.

Dok je cjelokupna ponuda razdijeljena u sedam programa od kojih svaki obuhvaća posebnu grupu rekonstrukcija brodova i brodica, pokrenuli smo i tečaj za početnike razložen na stupnjeve koje početnik sam prakticira sprovodeći ih u praksu slijedeći napisane skripte i upute. Sveobuhvatni početnički tečaj razdijeljen je u 1. stupanj , 2. stupanj i 3. stupanj .

Sedam MarisStellinih programa možete otkriti na slijedećim poveznicama: Dalmatinske brodice Gospodari Jadrana Flota Dubrovačke Republike Sveti Jerolim, poseban projekt s unesenim umjetničkim dahom Iliri, gospodari istočnog Jadrana ... Stepenica iznad Napredni radovi


HMS Speedy Sails 1-48 wooden ship model by MarisStella Model Ship Kits HMS Speedy Sails 1-48 wooden ship model by MarisStella Model Ship Kits


HMS Speedy Sails 1-48 wooden ship model by MarisStella Model Ship Kits HMS Speedy Sails 1-48 wooden ship model by MarisStella Model Ship Kits


HMS Speedy Sails 1-48 wooden ship model by MarisStella Model Ship Kits HMS Speedy Sails 1-48 wooden ship model by MarisStella Model Ship Kits


 
 
Credit and Debit Cards:
 
 

 

 

 


 
PayPal Account:
PayPal Account:
marisstellamarisstella@gmail.com